Çelik Yapılar

Hafif Çelik Sistemli Binalarımız; statik hesapları yapılarak projelerine göre 100, 120, 150 mm. genişliklerinde ‘U’ ve ‘C’ galvanizli panellerden, Çatı panel ve çatı makaslarından üretilmektedir. Tüm ana taşıyıcılar ile gereksinim duyulan diğer bina bağlantı elemanlarının ön üretimleri Fabrika sahasında yapılarak montaj sahasına nakledilmekte ve önceden hazırlanmış temel üzerine monte edilmektedir.

Müşterilerimizin talep ettiği ve araziye uygun olabilecek her tip proje için çalışmalar yapılabilir. Bu projeler ekiplerimiz tarafından tasarlanarak Mimari, Altyapı, Statik, Elektrik, Sıhhi Tesisat projeleri ile üretim detayları oluşturulur.

  • Çelik homojen ve izotrop bir malzemedir. Mekanik özellikleri herhangi doğrultu boyunca değişmez.
  • Çeliğin elastiklik modülü diğer malzemelere oranla çok yüksektir. Dolayısıyla mukavemeti yüksek olduğundan yapıda kullanılan çelik hacmi küçülür: Çelik yapılar göreceli olarak hafiftir.
  • Burkulmasız durumda çeliğin çekme mukavemeti, basınç mukavemetine eşittir.
  • Sünek bir malzemedir. Büyük şekil değiştirme yapabilir, plastik hesaba uygundur, deprem yükleri ve zemin oturmalarını karşılamak açısından optimum çözümler sunar.
  • Çelik taşıyıcı elemanlar, büyük ölçüde atölyelerde hazırlanır. Şantiyede yalnız montaj işleri yapılır. Bu bakımdan inşa süresi kısadır, ayrıca hava koşullarından neredeyse bağımsızdır.
  • Çelik yapılarda takviye ve taşıyıcı elemanların değiştirilmesi nispeten kolaydır.
  • Çelik yapılar sökülüp yeniden kullanılabilir.
  • Montaj tamamlandığı anda tam yükle çalışırlar, beklemek gerekmemektedir.
  • Uygun planlama ile az iskeleli inşaat mümkündür.

Ekonomik; Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini kısaltmaktadır. Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir. Çeliğin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları, ahşap ve betona göre çok daha küçük olduğu için, çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir. Bu da, yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Fiyat dengesi ve kısa yapım süreleri, insanların daha erken yerleşmelerine imkan vererek daha az kira, faiz ve maliyet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır.

Deprem Dayanımlı; Çelik, yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği sayesinde, depreme karşı en dayanıklı inşaat malzemesidir. Hafif olması, aldığı darbelere kırılmadan karşı koyabilmesini sağlamaktadır. Deprem kuvvetini azaltacak tek unsur, yapının hafifletilmesidir. Çünkü yapının kütlesi ne kadar büyük olursa, depremin, üzerinde uygulayacağı kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Çelik evler betonarme yapılara oranla yaklaşık 5 kat daha hafiftir. Bu da binaya gelen deprem yükünün, 5 kat daha az olması demektir.

Çevreci; Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Çelik binaların sökülmesiyle çıkan malzeme, geri kazanılmaktadır. Buna karşılık, benzer bir yapıyı ahşaptan yapmak için yaklaşık 50 ağacın kesilmesi gerekmektedir. Çelik yapı inşaatı sırasında, betonarme binaların yapımında kullanıldığı gibi su kullanılmamaktadır. Buda büyük ölçüde su tasarrufu sağlar.

Hızlı; Temel ve subasman haricinde, betona ihtiyaç olmadığı için çelik konstrüksiyonun montajı, hava şartlarına bağlı kalmaksızın çok hızlı yapılabilmektedir. Bu da sermaye ihtiyacının azalmasına ve inşaat maliyetlerinin düşmesine sebep olur.

Kaliteli; Tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özelliklerde üretilen ve tamamen endüstriyel bir ürün olan çeliğin kalitesi, üretiminin her aşamasında kontrol edilerek belgelenmektedir. Yapımcı ya da kullanıcı, malzemenin fiziksel özelliklerine müdahale edememektedir. Teorik hesap değerleri de uygulamada da aynen geçerli olmaktadır. Betonun içine gizlenmediğinden, projeye ve standartlara uygunluğu her zaman denetlenebilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca çelik dışında kullanılan tüm malzemeler kalite belgeli ve yüksek standartta 1. Sınıf malzemelerdir.

Paslanmaz; Hafif çelik taşıyıcı üretiminde, galvaniz kaplı çelik kullanıldığından korozyon direnci yüksektir, paslanma olmamakta; ahşaptaki gibi çatlama, zamanla sehim verme ve böceklenme yaşanmamaktadır. Hafif Çelik evlerinde kullanılan çelik, uluslararası standartlarda ve kalitede galvanizli çelikten oluşmaktadır.

Esnek; Hızla değişen yaşam tarzımızın mekanlarımıza uyumu, çelik yapılarda daha kolay ve ekonomik olarak sağlanabilmektedir. Yıllar sonra oluşabilecek koşullara göre taşıyıcı olmayan bölme duvarlar kaldırılarak veya yerleri değiştirilerek, ihtiyaçlarınız karşılanabilmektedir.

Yıldırıma Karşı Tehlike Oluşturmaz; Çelik konstrüksiyon diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak, yıldırıma karşı tehlike oluşturmaz. Çünkü koruma tesisatı, toprağa giden bir yol oluşturarak patlama, ufak çaplı yangın ve yaralanma risklerini ortadan kaldırmaktadır.